PRIVACY STATEMENT

Unity Event Crew, gevestigd aan Dragonder 49-i 5555 XZ Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.unityeventcrew.nl
Dragonder 49-i
5555 XZ Valkenswaard
0407600094

Noud Corbey is de Functionaris Gegevensbescherming van Unity Event Crew Hij/zij is te bereiken via info@unityeventcrew.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Unity Event Crew verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Unity Event Crew verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag
wij persoonsgegevens verwerken

Unity Event Crew verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
Unity Event Crew neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Unity Event Crew) tussen zit. Unity Event Crew gebruikt geen computerprogramma's of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Unity Event Crew bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende een bewaartermijn van 5 jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Unity Event Crew verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Unity Event Crew blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Unity Event Crew gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Unity Event Crew en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@unityeventcrew.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Unity Event Crew wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Unity Event Crew neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@unityeventcrew.nl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Niks behoeft een betere en strakkere planning dan de
opbouw van een evenement. Goed en ervaren crew is hierbij essentieel. De
productie verloopt alleen soepel wanneer u, als organisatie, over de juiste
crew beschikt. Unity Event Crew levert professionele crew voor de op- en afbouw
van elk soort evenement.
Meer lezen

Een content titel

Over Unity Event Crew

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Niks behoeft een betere en strakkere planning dan de opbouw van een evenement. Goed en ervaren personeel is hierbij essentieel. De productie verloopt alleen soepel wanneer u, als organisatie, over de juiste crew beschikt. Unity Event Crew levert het gewenste personeel voor de opbouw van elk soort evenement.

Onze crew bestaat uit een groep gemotiveerde en gecertificeerde vaste medewerkers met flink wat ervaring op zak. Hiermee weten wij als geen ander hoe divers een productie kan zijn en dat er met momenten een tandje bij gezet moet worden. Ieder evenement staat op zich en vraagt soms op onverwachte momenten voor de juiste oplossing. Wij willen uw bezoekers een topdag laten beleven op uw evenement. Dat wil u toch ook?!

Samen met onze teamcaptain maakt u een strakke planning voor de opbouw van uw evenement. Voor elk onderdeel zetten wij een teamcaptain in met de daarvoor gewenste kwaliteiten. Hierdoor heeft ieder team een duidelijk aanspreekpunt bij de door hen uit te voeren taken. U communiceert gedurende de productie alleen met de teamcaptains zodat ook u het overzicht kunt behouden.

Tevens is het ook mogelijk om de volledige siteproductie uit handen te geven want onze crew is in staat om vanaf de tekening u evenement op te pakken en u hierin volledig te ontzorgen. Kortom, we klaren die klus zo efficiënt mogelijk.

Bent u nog niet overtuigd van ons kunnen? Wij dagen u graag uit zodat wij ons aan u kunnen bewijzen. Tenslotte is het resultaat van uw evenement ook ons gezicht naar buiten.

Neem contact op

Een content titel

24/7
Unity Event Crew is 24 uur per dag 7 dagen in de week inzetbaar.

Meer lezen

Urenregistratie

Unity Event Crew heeft een eigen urenregistratiesysteem waar al onze werknemers hun uren inboeken en waar u als opdrachtgever ook toegang tot krijgt. U heeft dus meteen inzichtelijk hoeveel uur er wordt gemaakt op uw evenement en u komt dus niet voor verrassingen te staan achteraf.

Vaste medewerkers

Unity Event Crew heeft een vaste groep werknemers in dienst.
Hierdoor zijn onze werknemers erg op elkaar ingespeeld en wordt iedereen optimaal benut op hun kwaliteiten. Ideaal voor u als opdrachtgever!

eigen Gereedschap

Unity Event Crew heeft zelf de nodige powertools, schroefmachines en handgereedschap in huis waardoor u als opdrachtgever hier geen omkijken naar heeft.

veiligheid

Unity Event Crew heeft alles qua veiligheid zelf in huis zoals helmen, klimvesten, oorbescherming en veiligheidsschoenen. Verder hebben alle vaste medewerkers de benodigde certificaten waardoor er altijd veilig gewerkt wordt.

Unity Event Crew
Dragonder 49i
5555 XZ Valkenswaard

Kantoor: 040-2075929
Mobiel: 06-83989701
E-mail: info@iventfriends.nl